Odstąpienie od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik) i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo skutecznie poinformować Sklep Bruno Saint Monika Święcicka, ul. Kaliowa 49/2, 60-175 Poznań, Polska, info@brunosaint.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną z opcją potwierdzenia otrzymania przez adresata lub pismem wysłanym przesyłką pocztową rejestrowaną, najlepiej potwierdzoną dodatkowo pocztą elektroniczną z opcją potwierdzenia otrzymania przez adresata). Przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną skutkować będzie niezwłocznie potwierdzeniem przez Sklep otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

b) o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci on prawo odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Konsumentowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru ze Sklepu do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnione zostało inne rozwiązanie. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu oryginalnego dowodu odesłania rzeczy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zaleca się odesłać zwrotnie do Sklepu rzecz lub rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy do Sklepu i koszt ten nie podlega zwrotowi. Sklep zaleca wysłać zwracaną do Sklepu rzecz firmę kurierską i przesyłką jaką Towar doręczony został do Konsumenta. Przesyłki z zawartością płaszcza lub płaszczy, ze względu na ich wartość muszą zostać nadane przez Konsumenta do Sklepu przesyłką wartościową (tj. przesyłką z usługą z określeniem wartości zawartości wynoszącej 6 tys. PLN za 1 płaszcz).

Zwracany Towar musi posiadać oryginalne opakowanie (w sposób szczególny chroniące przed wygnieceniem, czy zniszczeniem zawartości) oraz zabezpieczone tak, by jednoznacznie uniemożliwiający ubytek zawartości przesyłki lub jej uszkodzenie podczas transportu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany Towar musi być kompletny, posiadać wszystkie oryginalne i nieoderwane metki, posiadać oryginalne plomby przytwierdzone przez Sklep w miejscach centralnych i widocznych i służące zabezpieczeniu Towaru przed ich użytkowaniem innym niż np. przymierzenie, stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

pixel